CSILLA VON BOESELAGER HÁZ

Az elmúlt 20 év alatt szervezetünk kinőtte jelenlegi kereteit, ezért szükségessé vált egy nagyobb területű, és a összetett tevékenységeinket megfelelő módon kiszolgáló komplex máltai központ kialakítása. Első lépésként a Csilla von Boeselager Alapítvány nagylelkű támogatásának köszönhetően 2014-ben megvásárolhattunk egy régi kertes házat az egyik Beregszász központjához közeli utcában. A házat még ebben ez évben Csilla von Boeselagerről neveztük el, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik alapítójaként és első embereként – hosszú, súlyos betegségében is – élete utolsó napjáig kitartott a betegek, elesettek és mindennemű rászorulók mellett. Többek között az ő áldozatos munkájának is köszönhetjük, hogy halála után nem sokkal megalakulhatott a kárpátaljai máltai szervezet. Olyan központ megtervezésébe kezdtünk, amelyben egyaránt helyet kaphat orvosi segédeszköz kölcsönző és szerviz, szeretetkonyha, valamint különböző informatikai és egészségügyi oktatási programok. Ezáltal intézményesülhet Kárpátalján a Nemzetközi Pető Intézettel közös konduktív pedagógia programunk, melynek célja a helybeli beteg gyerekek és felnőttek konduktív pedagógia módszerekkel való gyógyítása. A házban létrejövő Kárpátaljai Konduktív Pedagógiai Központban a programot a jövőben működtető, helybeli pedagógusok képzése egyaránt megvalósulhat. A közös helyen a szükséges humán és technikai erőforrások összekapcsolódásával a szellemiségükben összekapcsolódó programok egymást erősíthetik, így hosszú távú biztonságos működésüket biztosíthatjuk. Jelenleg támogatókat keresünk az épület teljes felújítására, amely magában foglalja a fűtésrendszer korszerűsítését, a tetőtér beépítését, az egész épület szigetelését és megújuló energiák hasznosítását valamint az épülethez tartozó terület rendezését, és az engedélyeztetési eljárások költségeit.

ROMA INTEGRÁCIÓS KÖZPONT

Beregszász külvárosában, egy egykori szeméttelep helyén nagyjából 6000 roma él olyan embertelen körülmények között, amit elképzelni is nehéz. Nincs se tiszta ivóvíz, se folyamatos, biztonságos és ellenőrzött áramellátás, se csatornarendszer, se vezetékes gázellátás. Utak híján az emberek térdig sárban közlekednek a jórészt hulladék anyagokból összetákolt házaik között. A gyerekek iskolába járáshoz szükséged tisztálkodása, az alapvető tanszerek, és a tanuláshoz szükséges világítás hiánya napi probléma. Éhező gyerekek százai élik az életüket padló és fűtés nélküli viskókban. A betegségekkel küzdő gyerekek ellátása teljes mértékben megoldatlan. Mindezt 2016-ben Európa szélén. A fenntarthatatlan helyzet kezelésére a Máltai Lovagok Szövetsége első lépésben egy olyan Roma Integrációs Központ létesítését tűzte ki célul, amelyben folyamatosan jelen lévő szakemberek segítségével megoldottá válhat a tiszta ivóvíz vételi, mosási, tisztálkodási lehetőség, valamint közösségi- és tanulószoba állna a táborban lakó gyerekek rendelkezésére. A központban szeretnénk a táborban lakó anyák számára különböző képzéseket megvalósítani, valamint egy a hagyományos roma mesterségekre épülő műhelyet kialakítani. A központ létrehozására és hosszú távú működtetésére keressük jelenleg a bevonható forrásokat.

TÜZIFA

Az Ukrajna keleti részén zajló háború következményeképp a gáz ára rövid idő alatt az egész országban a többszörösére növekedett. Az egyébként is nehéz körülmények között élő családok téli tüzelőanyag ellátása ezért központi kérdéssé vált Kárpátalján. A gáz megvásárlása a jelenlegi árak mellett gyakorlatilag elérhetetlenné vált, ezért csak a fával való fűtés jelenthet megoldást. Az emberek viszont nem sokkal a fűtésidőszak beállta előtt nem rendelkeznek sem elraktározott tüzelőanyaggal, sem a megvételéhez szükséges anyagi forrásokkal. Keressük azokat a támogatókat, akik a téli fűtésszezonban részt tudnának vállalni a nélkülözhetetlen tüzelőanyag beszerzésében és szállításában.

SZOCIÁLIS KÁRTYA

A szociális kártya rendszerének bevezetésével igyekszünk a  támogatottjainkat minél pontosabban a valódi igényeik és szükségleteik alapján segíteni. A rászorulók a kártyára feltöltött segély összegével előre meghatározott helyeken különböző ellátásokat vehetnek igénybe, és vásárolhatnak az aktuális és valódi szükségleteiknek megfelelően. A vásárláskor a teljes összeg 70%-a támogatásból, 30%-a pedig önerőből kerül kiegyenlítésre. Szeretnénk, ha a felhasználás területei minél szélesebb körűek lennének, és nem csak élelmiszer vagy gyógyszer vásárlására, de különböző szolgáltatások igénybevételére, közüzemi díjak, számlák kiegyenlítésére is használhatnák a rászorulók. Ilyen módon a segély a valódi szükségletek szerint kerül felhasználásra, valamint a segélyként kapott összegek útja pontosan dokumentálható válik a segélyezőtől egészen a támogatottig.