CSILLA VON BOESELAGER HÁZBAN FELVONÓ ÉPÍTÉSE

Az elmúlt évek alatt szervezetünk kinőtte jelenlegi kereteit, ezért szükségessé vált egy nagyobb területű, és a összetett tevékenységeinket megfelelő módon kiszolgáló komplex máltai központ kialakítása. Első lépésként a Csilla von Boeselager Alapítvány nagylelkű támogatásának köszönhetően 2014-ben megvásárolhattunk egy régi kertes házat az egyik Beregszász központjához közeli utcában. A házat még ebben ez évben Csilla von Boeselagerről neveztük el, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik alapítójaként és első embereként – hosszú, súlyos betegségében is – élete utolsó napjáig kitartott a betegek, elesettek és mindennemű rászorulók mellett. Többek között az ő áldozatos munkájának is köszönhetjük, hogy halála után nem sokkal megalakulhatott a kárpátaljai máltai szervezet. Olyan központot terveztünk, amelyben egyaránt helyet kaphat orvosi segédeszköz kölcsönző és szerviz, szeretetkonyha, valamint különböző informatikai és egészségügyi oktatási programok. 2017. áprilisában ünnepélyes keretek között átadásra került a Csilla von Boeselager Máltai Szociális Központ. Az épületben található: Twickel Zichy Mária Terézia terem (ECDL vizsgaközpont, illetve itt folynak a Pető-módszeres rehabilitációk), Dr. Jutta Orel egészségügyi tanácsadó szoba (vércukorszínt, vérnyomásmérés, stb.), Ifjúsági szoba (baba-mama klub, a BJMSz ifjúsági csoportjának megbeszélései, összejövetelei), konyha (negyven fő részére biztosított a napi egyszeri meleg étel), két vendégszoba az előtérben konyha résszel és egy tágas irodahelyiség. Sajnos a második szint a mozgáskorlátozottak számára még megközelíthetetlen, ezért egy lift beépítése is a tervekben szerepel. Hála és köszönet mindazoknak, akik közvetlenül vagy közvetve segítették a „Csilla von Boesager” Máltai Szociális Központ megépítését, és reméljük a közeljövőben sikerül a lift beépítésére is támogatókat találnunk!

ROMA INTEGRÁCIÓS KÖZPONT

Beregszász külvárosában, egy egykori szeméttelep helyén nagyjából 6000 roma él olyan embertelen körülmények között, amit elképzelni is nehéz. Nincs se tiszta ivóvíz, se folyamatos, biztonságos és ellenőrzött áramellátás, se csatornarendszer, se vezetékes gázellátás. Utak híján az emberek térdig sárban közlekednek a jórészt hulladék anyagokból összetákolt házaik között. A gyerekek iskolába járáshoz szükséges tisztálkodása, az alapvető tanszerek, és a tanuláshoz szükséges világítás hiánya napi probléma. Éhező gyerekek százai élik az életüket padló és fűtés nélküli viskókban. A betegségekkel küzdő gyerekek ellátása teljes mértékben megoldatlan. Mindezt 2017-ben Európa szélén. A fenntarthatatlan helyzet kezelésére a Máltai Lovagok Szövetsége első lépésben egy olyan Roma Integrációs Központ létesítését tűzte ki célul, amelyben folyamatosan jelen lévő szakemberek segítségével megoldottá válhat a tiszta ivóvíz vételi, mosási, tisztálkodási lehetőség, valamint közösségi- és tanulószoba állna a táborban lakó gyerekek rendelkezésére. A központban szeretnénk a táborban lakó anyák számára különböző képzéseket megvalósítani, valamint egy a hagyományos roma mesterségekre épülő műhelyt kialakítani. A központ létrehozására és hosszú távú működtetésére keressük jelenleg a bevonható forrásokat.

TÜZIFA

Az Ukrajna keleti részén zajló háború következményeképp a gáz ára rövid idő alatt az egész országban a többszörösére növekedett. Az egyébként is nehéz körülmények között élő családok téli tüzelőanyag ellátása ezért központi kérdéssé vált Kárpátalján. A gáz megvásárlása a jelenlegi árak mellett gyakorlatilag elérhetetlenné vált, ezért csak a fával való fűtés jelenthet megoldást. Az emberek viszont nem sokkal a fűtésidőszak beállta előtt nem rendelkeznek sem elraktározott tüzelőanyaggal, sem a megvételéhez szükséges anyagi forrásokkal. Keressük azokat a támogatókat, akik a téli fűtésszezonban részt tudnának vállalni a nélkülözhetetlen tüzelőanyag beszerzésében és szállításában.

SZOCIÁLIS KÁRTYA

A szociális kártya rendszerének bevezetésével igyekszünk a  támogatottjainkat minél pontosabban a valódi igényeik és szükségleteik alapján segíteni. A rászorulók a kártyára feltöltött segély összegével előre meghatározott helyeken különböző ellátásokat vehetnek igénybe, és vásárolhatnak az aktuális és valódi szükségleteiknek megfelelően. A vásárláskor a teljes összeg 70%-a támogatásból, 30%-a pedig önerőből kerül kiegyenlítésre. Szeretnénk, ha a felhasználás területei minél szélesebb körűek lennének, és nem csak élelmiszer vagy gyógyszer vásárlására, de különböző szolgáltatások igénybevételére, közüzemi díjak, számlák kiegyenlítésére is használhatnák a rászorulók. Ilyen módon a segély a valódi szükségletek szerint kerül felhasználásra, valamint a kapott összegek útja pontosan dokumentálhatóvá válik a segélyezőtől egészen a támogatottig.

2015 – 2017-ben nagyon nagy sikert aratott rászorulóink között az egészség-támogatói kártya, ami által 50%-os kedvezménnyel vásárolhatták meg gyógyszereiket az egyik helyi kis patikában. Több mint száz betegnek tudtunk így segítséget nyújtani. A program kezdetétől a mai napig számos rászoruló kéri nálunk a gyógyszertámogatást, de  sajnos anyagi háttér hiányában fel kellett függesztenünk ezt a projektet. Reméljük, találunk olyan nagylelkű személyeket, szervezeteket, akik által a közeljövőben folytathatjuk egészség-támogatói kártya programunkat, illetve bevezethetünk más jellegű szociális kártyákat is!